„I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabieżała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc.”

Biblia Gdańska (1632): Dzieje Apostolskie 16,16

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 68:20

68:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.
68:2
Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, I uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą.
68:3
Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, Tak giną przed Bogiem bezbożni.
68:4
Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie!
68:5
Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu jego! Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach - Pan imię jego - radujcie się przed nim!
68:6
Ojcem sierot i sędzią wdów Jest Bóg w swym świętym przybytku.
68:7
Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, Wyprowadza więźniów na wolność, Lecz oporni pozostają w ziemi suchej.
68:8
Boże, gdyś wychodził przed ludem twoim, Gdyś kroczył przez pustynię, Sela,
68:9
Ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem; Oto Synaj zatrząsł się przed Bogiem, Bogiem Izraela.
68:10
Obfity deszcz zesłałeś, Boże, A gdy dziedzictwo twoje omdlewało, orzeźwiałeś je.
68:11
Trzoda twoja zamieszkała w niej; W dobroci swej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego.
68:12
Pan daje hasło, Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki.
68:13
Królowie wojsk uciekają, uciekają, Ale pani domu dzieli łupy.
68:14
Czy chcecie spoczywać między zagrodami? Skrzydła gołębicy pokrywają się srebrem, A pióra jej skrzydeł mienią się złotem.
68:15
Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, Padał śnieg na Salmonie.
68:16
Górą Bożą jest góra Baszan, Górą pełną szczytów góra Baszan.
68:17
Czemu zazdrośnie spoglądacie, szczyty górskie, Na górę, którą wybrał Bóg na swą siedzibę? Pan zamieszka tam na wieki.
68:18
Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni.
68:19
Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, Wziąłeś ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana, Boga.
68:20
Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Sela.
68:21
Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.
68:22
Zaiste, roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich, Włochaty łeb tego, który trwa w winach swoich.
68:23
Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu, Sprowadzę z głębin morskich,
68:24
Aby noga twoja brodziła we krwi, Język psów twoich miał żer swój z wrogów.
68:25
Widziano pochody twoje, Boże! Pochody Boga mego, Króla mego w świątyni.
68:26
Na przedzie szli śpiewacy, za nimi grajkowie Wśród dziewcząt bijących w bębny.
68:27
W chórach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy się wywodzicie z Izraela.
68:28
Tam Beniamin, najmłodszy, idzie na czele, Książęta Judy w szatach wzorzystych, Książęta Zebulona, książęta Naftaliego.
68:29
Rozkazuj, Boże, według mocy swojej, Umocnij, Boże, to co dla nas uczyniłeś,
68:30
Z świątyni twojej nad Jeruzalemem! Tobie niech przyniosą królowie dary.
68:31
Zgrom zwierzę w trzcinie, Stado byków wraz z cielcami ludów! Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu, Rozprosz narody, które chcą wojny!
68:32
Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga!
68:33
Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, Grajcie Panu, Sela,
68:34
Temu, który jeździ na niebiosach, Niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, Głosem potężnym.
68:35
Uznajcie moc Boga! Majestat jego jest nad Izraelem, A moc jego w obłokach.
68:36
Straszny jest Bóg w świątyni swojej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
I Kor 6:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wypowiedzi Marii matki Jezusa możemy znaleźć w 15 wersetach w Biblii (193 słowa w ang. tłumaczeniu KJV). Jej ostatnie słowa są bardzo wymowne: "Co wam powie (Jezus) czyńcie" (Jan 2:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie,
Hebr 8:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić