„A wszakoż na górze Syjon będzie zbawienie i poświęcenie, a dom Jakubów odzierży osiadłości swe.”

Biblia Brzeska: Księga Abdiasza 1,17

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 66:12

Dziękczynienie za cudowne dowody ratunku

1Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! 2Opiewajcie chwałę jego imienia, Śpiewajcie mu pieśń pochwalną! 3Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej. 4Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą, Niech śpiewa i opiewa imię twoje! Sela. 5Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! 6Przemienił morze w suchy ląd, Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim! 7Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! Sela. 8Błogosławcie, narody, Boga naszego I ogłaszajcie głośno chwałę jego! 9Zachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. 10Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. 11Wpędziłeś nas w sidła, Włożyłeś brzemię na biodra nasze. 12Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność. 13Dlatego wejdę do domu twego z całopaleniem, Dopełnię ci ślubów moich, 14Które złożyły wargi moje, Wypowiedziały usta moje w niedoli mojej. 15Ofiaruję ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów, Ofiaruję ci woły i kozły. Sela. 16Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej! 17Do niego wołałem ustami mymi I wysławiałem go językiem moim. 18Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. 19Lecz Bóg mnie wysłuchał, Zwrócił uwagę na modlitwę moją. 20Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej I nie odmówił mi swej łaski!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
I Jan 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus podczas pobytu u Heroda cały czas milczał i nie odzywał się do nikogo (Łuk 23:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić