„Tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I List do Tesaloniczan 1,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 66:12

66:1
Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!
66:2
Opiewajcie chwałę jego imienia, Śpiewajcie mu pieśń pochwalną!
66:3
Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej.
66:4
Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą, Niech śpiewa i opiewa imię twoje! Sela.
66:5
Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!
66:6
Przemienił morze w suchy ląd, Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim!
66:7
Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! Sela.
66:8
Błogosławcie, narody, Boga naszego I ogłaszajcie głośno chwałę jego!
66:9
Zachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.
66:10
Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro.
66:11
Wpędziłeś nas w sidła, Włożyłeś brzemię na biodra nasze.
66:12
Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
66:13
Dlatego wejdę do domu twego z całopaleniem, Dopełnię ci ślubów moich,
66:14
Które złożyły wargi moje, Wypowiedziały usta moje w niedoli mojej.
66:15
Ofiaruję ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów, Ofiaruję ci woły i kozły. Sela.
66:16
Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej!
66:17
Do niego wołałem ustami mymi I wysławiałem go językiem moim.
66:18
Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.
66:19
Lecz Bóg mnie wysłuchał, Zwrócił uwagę na modlitwę moją.
66:20
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej I nie odmówił mi swej łaski!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia wspomina o "czekaniu na Boga" ponad 40 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić