„Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne!”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Rzymian 11,24

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 65:1

65:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.
65:2
Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.
65:3
Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek
65:4
Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz.
65:5
Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego.
65:6
Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
65:7
Utwierdzasz góry mocą swoją, Przepasany będąc siłą,
65:8
Uśmierzasz szum morza, Szum fal jego i wzburzenie narodów;
65:9
Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków twoich; Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu.
65:10
Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; Strumień Boży jest pełen wody, Przygotowujesz zboże ich... Albowiem tak ją przygotowujesz:
65:11
Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom.
65:12
Wieńczysz rok dobrocią swą, A drogi twoje ociekają tłustością,
65:13
Stepowe pastwiska obficie są zroszone, A pagórki przepasują się weselem.
65:14
Łąki przyodziewają się w stada owiec, A doliny okrywają się zbożem; Wykrzykują radośnie i śpiewają.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Rzym 8:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie gdy nieczyste zwierzę wpadło do jakiegoś pojemnika musiał on być rozbity (III Mojż 11:33).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić