„Mataniasz też, syn Michasów, syna Zabdy, syna Azafowego był naczelniejszy, a naprzód poczynał modlitwy. A Bakbucjasz wtóry po nim z jego braciej i Abda, syn Sammuy, syna Galalowego, syna Jedytuna.”

Biblia Brzeska: Księga Nehemiasza 11,17

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 65:1

65:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.
65:2
Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.
65:3
Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek
65:4
Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz.
65:5
Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego.
65:6
Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
65:7
Utwierdzasz góry mocą swoją, Przepasany będąc siłą,
65:8
Uśmierzasz szum morza, Szum fal jego i wzburzenie narodów;
65:9
Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków twoich; Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu.
65:10
Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; Strumień Boży jest pełen wody, Przygotowujesz zboże ich... Albowiem tak ją przygotowujesz:
65:11
Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom.
65:12
Wieńczysz rok dobrocią swą, A drogi twoje ociekają tłustością,
65:13
Stepowe pastwiska obficie są zroszone, A pagórki przepasują się weselem.
65:14
Łąki przyodziewają się w stada owiec, A doliny okrywają się zbożem; Wykrzykują radośnie i śpiewają.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
Kol 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Arka Przymierza została wykonana z drzewa akacjowego (shittim) II Mojż 25:10.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić