„Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tesaloniczan 1,6

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 56:3

56:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Niema gołębica w dali". Miktam Dawidowy, Gdy Filistyni pojmali go w Gat.
56:2
Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie; Cały dzień wrogowie uciskają mnie!
56:3
Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, Gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza.
56:4
Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję.
56:5
Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
56:6
Cały dzień sprawie mojej szkodzą, Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby.
56:7
Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, Ponieważ nastają na życie moje.
56:8
Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi!
56:9
Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?
56:10
Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.
56:11
Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę,
56:12
Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
56:13
Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne,
56:14
Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
Mat 1:20

W Chrystusie

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Gal 3:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jabłka wymienione są 3 razy: (Przyp 25,11, PnP 2,5, PnP 7,8). Jabłoń wymieniona jest także 3 razy: (PnP 2,3, PnP 8,5, Joel 1,12).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić