„Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! On ich ołtarze rozwali i stele powywraca.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ozeasza 10,2

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 56:3

56:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Niema gołębica w dali". Miktam Dawidowy, Gdy Filistyni pojmali go w Gat.
56:2
Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie; Cały dzień wrogowie uciskają mnie!
56:3
Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, Gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza.
56:4
Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję.
56:5
Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
56:6
Cały dzień sprawie mojej szkodzą, Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby.
56:7
Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, Ponieważ nastają na życie moje.
56:8
Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi!
56:9
Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?
56:10
Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.
56:11
Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę,
56:12
Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
56:13
Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne,
56:14
Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Ezdrasz czytał Słowo Boże wszyscy zgromadzeni tam Izraelici stali: Nehemiasz 8:5. W niektórych kościołach ludzie podczas czytania Słowa Bożego stoją także po dziś dzień.
Ezdrasz czyta prawo

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,
Fil 1:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić