„Ale Pan jest w kościele świętym swoim, niechajżeć tedy przed oblicznością jego umilknie wszytka ziemia.”

Biblia Brzeska: Księga Habakuka 2,20

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 49:1

Nietrwałość szczęścia ludzkiego

1Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha. 2Słuchajcie tego, wszystkie ludy; Nakłońcie uszu wszyscy mieszkańcy świata! 3Zarówno wy, synowie ludu, jak wy, synowie możnych, Zarówno bogaty, jak i ubogi! 4Usta moje będą wypowiadać słowa mądre; A rozmyślanie serca mego będzie rozsądne. 5Nakłonię do przypowieści ucho swoje, Rozwiążę przy cytrze zagadkę swoją: 6Czemu mam się bać w dniach złych, Gdy osacza mnie złość moich napastników, 7Którzy polegają na dostatkach swoich I chlubią się mnóstwem bogactw swoich? 8Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, 9Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, 10By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu. 11Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym bogactwo swoje. 12Domy ich są grobami na wieki, Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, Chociaż imionami swymi nazwali kraje. 13Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, Podobny jest do bydląt, które giną. 14Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela. 15Pędzą jak owce do otchłani, Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione; Otchłań będzie ich mieszkaniem. 16Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, Ponieważ weźmie mnie do siebie. Sela. 17Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego, 18Bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie I nie pójdzie za nim chwała jego. 19Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym; Choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie, 20Pójdzie do pokolenia ojców swoich, Którzy już nigdy nie ujrzą światłości. 21Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie, Podobny jest do bydląt, które giną.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hebrajskie imię Jozue tłumaczone jest na grecki jako Jezus.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić