„I zstało się słowo PANA zastępów do mnie, mówiąc:”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Zachariasza 7,4

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 49:17

49:1
Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha.
49:2
Słuchajcie tego, wszystkie ludy; Nakłońcie uszu wszyscy mieszkańcy świata!
49:3
Zarówno wy, synowie ludu, jak wy, synowie możnych, Zarówno bogaty, jak i ubogi!
49:4
Usta moje będą wypowiadać słowa mądre; A rozmyślanie serca mego będzie rozsądne.
49:5
Nakłonię do przypowieści ucho swoje, Rozwiążę przy cytrze zagadkę swoją:
49:6
Czemu mam się bać w dniach złych, Gdy osacza mnie złość moich napastników,
49:7
Którzy polegają na dostatkach swoich I chlubią się mnóstwem bogactw swoich?
49:8
Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu,
49:9
Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy,
49:10
By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu.
49:11
Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym bogactwo swoje.
49:12
Domy ich są grobami na wieki, Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, Chociaż imionami swymi nazwali kraje.
49:13
Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, Podobny jest do bydląt, które giną.
49:14
Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela.
49:15
Pędzą jak owce do otchłani, Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione; Otchłań będzie ich mieszkaniem.
49:16
Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, Ponieważ weźmie mnie do siebie. Sela.
49:17
Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego,
49:18
Bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie I nie pójdzie za nim chwała jego.
49:19
Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym; Choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie,
49:20
Pójdzie do pokolenia ojców swoich, Którzy już nigdy nie ujrzą światłości.
49:21
Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie, Podobny jest do bydląt, które giną.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
Mat 1:20

W Chrystusie

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I Tym 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abel był pasterzem trzód a Kain był rolnikiem uprawiającym rolę - I Mojż 4:2.
Kain i Abel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić