„Rozgniewał się wtedy Asa na "Widzącego" i wtrącił go do więzienia, ponieważ jego słowa doprowadziły go do gniewu. Uciskał też Asa w tym czasie niektórych z ludu.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Kronik 16,10

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 48:1

48:1
Pieśń. Psalm synów Koracha.
48:2
Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały W mieście Boga naszego, na swej górze świętej.
48:3
Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego.
48:4
Bóg w pałacach jego Okazał się jak warowny gród.
48:5
Bo oto królowie zgromadzili się, Wyruszyli razem,
48:6
Lecz gdy ujrzeli, osłupieli, Przestraszyli się i pierzchnęli.
48:7
Ogarnęło ich tam drżenie, Ból taki jak kobietę rodzącą.
48:8
Podmuchem wiatru wschodniego Rozbijasz okręty Tarszysz...
48:9
Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli W mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je utwierdzi na wieki. Sela.
48:10
Rozważamy, Boże, łaskę twoją We wnętrzu świątyni twojej.
48:11
Jak imię twoje, Boże, Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi; Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości.
48:12
Niech się raduje góra Syjon, Niech się weselą córki judzkie Z powodu sądów twoich.
48:13
Okrążcie Syjon i obejdźcie go, Policzcie jego wieżyce!
48:14
Zwróćcie uwagę na jego wały, Przejdźcie się po pałacach jego, Abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu,
48:15
Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
II Kor 1:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tylko dwoje ludzi w Biblii zostało zabalsamowanych, byli to: Jakub (I Mojż 50:1-2) i Józef (I Mojż 50:26).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić