„Azael, brat Joabów, między trzydzieścią, Elehanan, syn stryja jego z Betlejem,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Samuela 23,24

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 35:13

35:1
Dawidowy. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi, Walcz z tymi, którzy walczą ze mną!
35:2
Chwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc!
35:3
Dobądź włóczni i zagrodź drogę prześladowcom moim, Powiedz duszy mojej: Jam zbawieniem twoim!
35:4
Niech okryją się wstydem i hańbą Ci, którzy nastają na życie moje! Niech cofną się i zawstydzą Ci, którzy myślą o zgubie mojej!
35:5
Niech będą jak plewa na wietrze I anioł Pański niech ich rozproszy!
35:6
Niech droga ich będzie ciemna i śliska I anioł Pański niech ich ściga!
35:7
Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, Bez przyczyny wykopali dla mnie dół.
35:8
Niechaj spadnie na niego niespodzianie zguba! Niech złowi się w sidła, które zastawiał! Niechaj w nie wpadnie i zginie!
35:9
Wtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, Będzie radować się ze zbawienia jego.
35:10
Wszystkie kości moje powiedzą: Panie, któż jest tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, A ubogiego i biednego przed łupieżcą jego.
35:11
Powstają złośliwi świadkowie, Pytają mnie o to, czego nie wiem.
35:12
Odpłacają mi złem za dobre; Jestem opuszczony.
35:13
Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, Umartwiałem się postem I modlitwa moja wracała mi na usta.
35:14
Postępowałem jak przyjaciel, jak brat; Jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie.
35:15
Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się, I zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie, Szarpią mnie nieustannie.
35:16
Jak obłudnicy wyśmiewają się, Zgrzytają na mnie zębami swymi.
35:17
Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Wyzwól duszę moją od tych, co ryczą, Ocal życie moje od tych lwów!
35:18
Wysławiać cię będę w wielkim zgromadzeniu, Wobec licznego ludu chwalić cię będę.
35:19
Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu, Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny!
35:20
Nie mówią bowiem o pokoju, Lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa.
35:21
Rozwierają na mnie usta swoje, Mówiąc: Ha! Ha! Nasze oczy to widziały.
35:22
Widziałeś to, Panie! Nie milcz! Panie! Nie oddalaj się ode mnie!
35:23
Ocknij i obudź się ku mojej obronie, Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją!
35:24
Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie, Boże mój! Niech się nie śmieją z mojego powodu!
35:25
Niech nie mówią w sercu swoim: Ach, oto czego pragnęliśmy! Niech nie mówią: Pochłonęliśmy go.
35:26
Niech zarumienią się ze wstydu wszyscy, Którzy cieszą się z nieszczęścia mego! Niech okryją się wstydem i hańbą Ci, którzy wynoszą się nade mnie!
35:27
Niech radują się i weselą Ci, którzy pragną uniewinnienia mojego! Niechaj mówią nieustannie: Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego!
35:28
Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, Przez cały dzień głosił chwałę twoją.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.
Przyp 3:24

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwsze zarejestrowane słowa wypowiedziane przez człowieka można znaleźć w I Mojż 2:23 Słowa te wypowiedziane zostały przez Adama.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić