„Nie wierzyszże, iż ja w Ojcu jestem a Ociec jest we mnie? Słowa, któreć ja wam powiedam, nie od samego siebie ich powiedam, ale Ociec, któryć we mnie mieszka, tenci sam czyni sprawy ty.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Jana 14,10

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 33:1

33:1
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
33:2
Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!
33:3
Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!
33:4
Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.
33:5
On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.
33:6
Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
33:7
Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.
33:8
Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!
33:9
Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło.
33:10
Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów.
33:11
Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.
33:12
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.
33:13
Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi.
33:14
Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
33:15
On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich.
33:16
Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie.
33:17
Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.
33:18
Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego,
33:19
Aby ocalić od śmierci dusze ich I podczas głodu zachować przy życiu.
33:20
Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą.
33:21
W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.
33:22
Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson złapał 300 lisów, związał je ogonami (ogon za ogon), umieścił między każdymi dwoma ogonami zapaloną pochodnie i wypuścił je na pola Filistynów (Sdz 15:4-5).
Samson podpala pola Filistynów

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić