„A od onego dnia jakom jest postanowion książęciem w ich ziemi judzkiej, ode dwudziestego roku, aż do trzydziestego i wtórego panowania Artakserksesa króla, to jest przez dwanaście lat ani ja, ani bracia moi nie jedlichmy obroku książęcego.”

Biblia Brzeska: Księga Nehemiasza 5,14

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 30:6

30:1
Psalm Dawidowy. Pieśń na poświęcenie przybytku.
30:2
Wysławiać cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie.
30:3
Panie, Boże mój, Wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.
30:4
Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją, Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu.
30:5
Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego!
30:6
Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele.
30:7
A ja, pewny siebie, powiedziałem: Nie zachwieję się na wieki.
30:8
Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się.
30:9
Do ciebie, Panie, wołałem I Pana błagałem o zmiłowanie.
30:10
Jakiż zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją?
30:11
Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną! Panie, bądź moim wspomożycielem!
30:12
Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością,
30:13
Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Piąte przykazanie mówi "Czcij ojca i matkę swoją" (II Mojż 20:12). Następne zdanie jest obietnicą która obiecuje nam to iż jeśli będziemy ich czcić Bóg przedłuży dni naszego życia.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
Rzym 8:26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić