„A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby też był w Laodyceńskim zborze przeczytany; a ten, który jest pisany z Laodycei i wy też przeczytajcie.”

Biblia Gdańska (1632): Kolosensów 4,16

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 22:1

22:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Łania w czasie zorzy porannej..." Psalm Dawidowy.
22:2
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?
22:3
Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz, I w nocy, a nie mam spokoju.
22:4
A przecież Ty jesteś święty, Przebywasz w chwałach Izraela.
22:5
Tobie ufali ojcowie nasi, Ufali i wybawiłeś ich.
22:6
Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się.
22:7
Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.
22:8
Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową:
22:9
Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!...
22:10
Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.
22:11
Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.
22:12
Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
22:13
Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu...
22:14
Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.
22:15
Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.
22:16
Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci.
22:17
Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.
22:18
Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.
22:19
Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.
22:20
Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!
22:21
Ocal duszę moją od miecza, Z psich łap jedyne dobro moje!
22:22
Wybaw mnie z paszczy lwa I od rogów bawołów... Ty odpowiedziałeś mi!
22:23
Będę opowiadał imię twoje braciom moim, Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
22:24
Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go! Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba! Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela!
22:25
Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego Ani nie ukrył przed nim oblicza swego, Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go...
22:26
Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją.
22:27
Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają... Niech serce wasze ożyje na zawsze!
22:28
Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan.
22:29
Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami.
22:30
Tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, Padną przed nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają, I nie mogą utrzymać się przy życiu.
22:31
Potomstwo będzie mu służyć, Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu.
22:32
Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego Ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Był w Biblii człowiek który miał 6 palców u ręki i 6 palców u nogi (II Sam 21,20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela.
Iz 9:6-7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić