„Poświęcił też Salomon pośrzodek sieni przed kościołem PANSKIM. Bo tam był ofiarował całopalenia i tłustości zapokojnych ofiar; abowiem ołtarz miedziany, który był sprawił, nie mógł zdzierżeć całopalenia, i ofiar, i tłustości.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Kronik 7,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 21:1

21:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
21:2
Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim!
21:3
Spełniłeś pragnienie serca jego I prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.
21:4
Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą.
21:5
Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki.
21:6
Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go.
21:7
Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim.
21:8
Król bowiem ufa Panu I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się...
21:9
Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą.
21:10
Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre.
21:11
Wygubisz z ziemi ich pokolenie, A potomstwo ich spośród ludzi.
21:12
Bo zamierzyli zło przeciwko tobie, Uknuli spisek, lecz nie przemogli.
21:13
Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, Cięciwę łuku swego nastawisz przeciwko nim.
21:14
Powstań, Panie, w mocy swojej, A będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Łukasz mówi nam w swojej Ewangelii, że Chrystus przyjął małe dzieci, ale Marek mówi, że wziął je w swoje ramiona.
Jezus i dzieci

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić