„Brzemię na Arabię. W lasach Arabii będziecie nocować, wy, karawany Dedanitów.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Izajasza 21,13

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 21:1

21:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
21:2
Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim!
21:3
Spełniłeś pragnienie serca jego I prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.
21:4
Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą.
21:5
Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki.
21:6
Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go.
21:7
Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim.
21:8
Król bowiem ufa Panu I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się...
21:9
Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą.
21:10
Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre.
21:11
Wygubisz z ziemi ich pokolenie, A potomstwo ich spośród ludzi.
21:12
Bo zamierzyli zło przeciwko tobie, Uknuli spisek, lecz nie przemogli.
21:13
Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, Cięciwę łuku swego nastawisz przeciwko nim.
21:14
Powstań, Panie, w mocy swojej, A będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Rzym 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lewici nie służyli w przybytku dopóki nie ukończyli 25 lat. Musieli także odejść ze służby w wieku 50 lat (IV Mojż 8,24-25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić