„Ty będziesz jeść, a nie najesz się i uniżenie twoje w pośrzodku ciebie. I pochwycisz, a nie zachowasz, a które zachowasz, dam pod miecz.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Micheasza 6,14

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 20:1

20:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
20:2
Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego!
20:3
Niech ci ześle pomoc ze świątyni I niech cię wesprze z Syjonu!
20:4
Niechaj wspomni wszystkie dary twoje I niech przyjmie całopalenia twoje. Sela.
20:5
Niech ci da to, czego pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł!
20:6
Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!
20:7
Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego Przez potężną pomoc prawicy swojej.
20:8
Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.
20:9
Zadrżały im kolana i upadli, Lecz my stoimy i trwamy.
20:10
Panie, królu nasz, pomóż! Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym:
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Judzki Jehojachin spędził 37 lat w więzieniu Króla Nebukadnesara w Babilonie aż został w końcu zwolniony przez następce Nebukadnesara Króla Ewil-Merodacha (II Król 25:27-30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić