„Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filipian 4,23

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 20:1

20:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
20:2
Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego!
20:3
Niech ci ześle pomoc ze świątyni I niech cię wesprze z Syjonu!
20:4
Niechaj wspomni wszystkie dary twoje I niech przyjmie całopalenia twoje. Sela.
20:5
Niech ci da to, czego pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł!
20:6
Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!
20:7
Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego Przez potężną pomoc prawicy swojej.
20:8
Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.
20:9
Zadrżały im kolana i upadli, Lecz my stoimy i trwamy.
20:10
Panie, królu nasz, pomóż! Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: Nie bójcie się ich! Pana, wielkiego i strasznego, wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy.
Neh 4:14

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noe zbudował arkę z drzewa żywicznego (I Mojż 6:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić