„Abowiem będziesz jego świadkiem u wszytkich ludzi, o tym coś widział i słyszał.”

Biblia Brzeska: Dzieje Apostolskie 22,15

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 17:1

17:1
Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, Zważ na błaganie moje, Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych!
17:2
Od ciebie niech wyjdzie wyrok mój, Niech oczy twoje ujrzą prawość.
17:3
Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich.
17:4
Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg twoich Unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy.
17:5
Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, By nie zachwiały się nogi moje.
17:6
Wzywam cię, bo wysłuchujesz mię, Boże, Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego!
17:7
Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed wrogami swymi!
17:8
Strzeż mnie jak źrenicy oka, Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł
17:9
Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, Nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają.
17:10
Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, A usta ich mówią wyniośle.
17:11
Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, Wypatrują, jakby powalić na ziemię.
17:12
Podobny jest do lwa żądnego łupu, I do lwiątka siedzącego w ukryciu.
17:13
Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana! Niech mnie uratuje twój miecz od bezbożnika,
17:14
Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, A skarbów twoich jest pełen brzuch ich, Nasyceni są synowie ich, A nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim!
17:15
Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nakazuje aż w 37 miejscach aby śpiewać.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić