„Obejmuje go i całuje, z zuchwałą twarzą mówi do niego:”

Biblia Warszawska: Przypowieści Salomona 7,13

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 16:9

Pan najwyższym dobrem nabożnego

1Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! 2Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą. 3Do świętych zaś, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. 4Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi. 5Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego. 6Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się... 7Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. 8Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. 9Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, 10Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. 11Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzym 10:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedyna kobieta w roli sędziego nad Izraelem Debora siadywała pod "drzewem palmowym" aby sądzić lud. (Sdz 4:4-5). Jej mąż nazywał się Lappidot.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę.
Iz 41:17


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić