„I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie w imię moje, Ja tego szukać będę na nim.”

Biblia Gdańska (1632): 5 Mojżeszowa 18,19

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 16:11

Pan najwyższym dobrem nabożnego

1Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! 2Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą. 3Do świętych zaś, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. 4Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi. 5Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego. 6Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się... 7Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. 8Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. 9Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, 10Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. 11Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg miał specjalny przepis na robienie oleju namaszczenia i kadzidła dla Przybytku którego nikt nie mógł używać dla siebie (II Mojż 30:22-38).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,
I Piotr 1:2-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić