„Tego tylko ustanowisz królem nad sobą, którego PAN, twój Bóg, wybierze. Spośród swoich braci ustanowisz nad sobą króla; nie możesz ustanowić nad sobą cudzoziemca, który nie jest twoim bratem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Powtórzonego Prawa 17,15

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 149:4

149:1
Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!
149:2
Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!
149:3
Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze,
149:4
Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!
149:5
Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu!
149:6
Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, A miecz obosieczny w ich ręku,
149:7
Aby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody,
149:8
Aby związać pętami ich królów, A dostojników ich zakuć w kajdany,
149:9
Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
Fil 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

We wczesnych Biblijnych czasach balsamowanie zwłok trwało aż 40 dni (I Mojż 50:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.
Ps 146:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić