„Ten też jest poczet synów Lewi, według domów swoich: Gerson, od którego dom Gersonitów; Kaat, od którego dom Kaatytów; Merari, od którego dom Meraritów.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Liczb 26,57

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 148:1

148:1
Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach!
148:2
Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego!
148:3
Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące!
148:4
Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami!
148:5
Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!
148:6
Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie.
148:7
Chwalcie Pana z ziemi, Potwory morskie i wszystkie głębiny!
148:8
Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz!
148:9
Góry i wszystkie pagórki, Drzewa owocowe i wszystkie cedry!
148:10
Zwierzęta i wszystko bydło, Płazy i ptactwo skrzydlate!
148:11
Królowie ziemscy i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi!
148:12
Młodzieńcy, a także dziewice, Starcy razem z dziećmi.
148:13
Niech chwalą imię Pana, Bo samo jego imię jest wzniosłe, Chwała jego jest nad ziemią i niebem!
148:14
Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym jego - Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg rozkazał Izajaszowi aby chodził nago przez 3 lata (Iz 20:1-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić