„Owszem, nosiliście namiot Molocha waszego i Kijuna, obrazy wasze, gwiazdę bogów waszych, którycheście sobie naczynili.”

Biblia Gdańska (1632): Amos 5,26

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 147:9

147:1
Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła.
147:2
Pan buduje Jeruzalem, Zgromadza rozproszonych Izraela.
147:3
Uzdrawia tych, których serce jest złamane, I zawiązuje ich rany.
147:4
Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona.
147:5
Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona.
147:6
Pan podnosi pokornych, Bezbożnych do ziemi poniża.
147:7
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Grajcie Panu naszemu na cytrze!
147:8
Okrywa niebiosa obłokami, Przygotowuje deszcz dla ziemi, Sprawia, że trawa rośnie na górach.
147:9
Daje bydłu pokarm jego, Młodym krukom, gdy do niego wołają.
147:10
Nie lubuje się w sile rumaka, Nie ma upodobania w goleniach męża.
147:11
Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, Którzy ufają łasce jego.
147:12
Chwal, Jeruzalem, Pana; Sław, Syjonie, Boga swego!
147:13
Bo On umocnił zasuwy bram twoich, Błogosławił synom twoim wśród ciebie.
147:14
On zapewnia pokój granicom twoim, Karmi cię najlepszą pszenicą.
147:15
On posyła swój rozkaz na ziemię, Szybko biegnie słowo jego.
147:16
On daje śnieg jak wełnę, Szron jak popiół rozsypuje.
147:17
Rozrzuca grad swój jak okruchy, Któż ostoi się przed jego mrozem?
147:18
Posyła słowo swoje i sprawia roztopy, Wionie swym wiatrem i ciekną wody.
147:19
Oznajmił swe słowo Jakubowi, Ustawy swe i prawa Izraelowi.
147:20
Nie uczynił tak żadnemu ludowi, Dlatego nie znają jego praw. Alleluja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przeto Nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.
Mat 10:26

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy ciężarna Maria (matka Jezusa) wybrała się aby odwiedzić jej ciężarną kuzynkę Elżbietę (matkę Jana Chrzciciela) - Łuk 1:39-56 - musiała podróżować około 115 km po krętych i pagórkowatych drogach. Jej podróż trwała prawdopodobnie 3-4 dni!
Maria

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Daje pokarm wszelkiemu ciału, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
Ps 136:25


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić