„Iście wiemy, że dobry jest zakon, jesliby go kto słusznie używał.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,8

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 147:6

Chwała Wszechmocnemu

1Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła. 2Pan buduje Jeruzalem, Zgromadza rozproszonych Izraela. 3Uzdrawia tych, których serce jest złamane, I zawiązuje ich rany. 4Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona. 5Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona. 6Pan podnosi pokornych, Bezbożnych do ziemi poniża. 7Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Grajcie Panu naszemu na cytrze! 8Okrywa niebiosa obłokami, Przygotowuje deszcz dla ziemi, Sprawia, że trawa rośnie na górach. 9Daje bydłu pokarm jego, Młodym krukom, gdy do niego wołają. 10Nie lubuje się w sile rumaka, Nie ma upodobania w goleniach męża. 11Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, Którzy ufają łasce jego. 12Chwal, Jeruzalem, Pana; Sław, Syjonie, Boga swego! 13Bo On umocnił zasuwy bram twoich, Błogosławił synom twoim wśród ciebie. 14On zapewnia pokój granicom twoim, Karmi cię najlepszą pszenicą. 15On posyła swój rozkaz na ziemię, Szybko biegnie słowo jego. 16On daje śnieg jak wełnę, Szron jak popiół rozsypuje. 17Rozrzuca grad swój jak okruchy, Któż ostoi się przed jego mrozem? 18Posyła słowo swoje i sprawia roztopy, Wionie swym wiatrem i ciekną wody. 19Oznajmił swe słowo Jakubowi, Ustawy swe i prawa Izraelowi. 20Nie uczynił tak żadnemu ludowi, Dlatego nie znają jego praw. Alleluja.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
II Kor 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Było dwóch ludzi w Biblii którzy nigdy nie umarli: Henoch (I Mojż 5,22-24) i Eliasz (II Król 2,11).
Eliasz wzięty do niebaEliasz wzięty do nieba.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
Tyt 2:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić