„I do żadnego z umarłych nie przystąpi, a nawet i przy ojcu swym, i przy matce swej plugawić się nie będzie.”

Biblia Gdańska (1881): 3 Mojżeszowa 21,11

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 140:1

140:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
140:2
Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, Od ludzi okrutnych ustrzeż mnie!
140:3
Knują złe rzeczy w sercu, Każdego dnia wszczynają spory.
140:4
Ostrzą języki swe jak wąż, Jad żmii jest pod wargami ich. Sela.
140:5
Uchowaj mnie, Panie, od rąk bezbożnika, Ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, Którzy pragną zachwiać kroki moje!
140:6
Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, Rozciągają sieci, Przy drodze nastawiają na mnie pułapkę. Sela.
140:7
Rzekłem do Pana: Tyś Bóg mój! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego!
140:8
O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dzień walki.
140:9
Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, Nie daj, by zamysł jego się udał! Sela.
140:10
Podnoszą głowę ci, którzy mnie osaczyli, Niech ich okryje przewrotność ich warg!
140:11
Niech spadną na nich węgle ogniste, Niech ich strąci do przepaści, by nie powstali!
140:12
Oszczerca niech się nie ostoi na ziemi, Niech męża gwałtownego nieszczęście strąci do upadku.
140:13
Wiem, że Pan ujmie się za biednym, Że ubogim wymierzy sprawiedliwość.
140:14
Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię twoje, Prawi mieszkać będą przed obliczem twoim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I Tym 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Izraelici wędrowali 40 lat po pustyni ich ubrania i sandały nie zużyły się (V Mojż 29:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić