„A niektórzy z synów Beniamina mieszkali w Geba, Mikmas, Ajja i Betel wraz z przynależnymi wioskami,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Nehemiasza 11,31

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 136:25

136:1
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa jego łaska!
136:2
Wysławiajcie Boga nad bogami! Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:3
Wysławiajcie Pana nad pany, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:4
Tego, który sam czyni wielkie cuda, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:5
Tego, który mądrze niebiosa uczynił, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:6
Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:7
Tego, który uczynił wielkie światła, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:8
Słońce, aby panowało we dnie, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:9
Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:10
Tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:11
Wyprowadził Izraela spośród nich, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:12
Mocną ręką i podniesionym ramieniem, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:13
On rozdzielił Morze Czerwone na części, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:14
I przeprowadził Izraela środkiem jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:15
Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:16
Prowadził lud swój przez pustynię, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:17
Pobił królów wielkich, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:18
Zabił potężnych królów, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:19
Sychona, króla Amorejczyków, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:20
I Oga, króla Baszanu, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:21
Dał im ziemię w dziedzictwo, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:22
W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:23
W poniżeniu naszym pamiętał o nas, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:24
Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:25
Daje pokarm wszelkiemu ciału, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
136:26
Wysławiajcie Boga niebios, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Niektórzy ludzie twierdzą absurdalnie że nie wierzą w Stary Testament tylko w Nowy Testament.
Jezus zacytował aż 22 księgi z 39 ksiąg Starego Testamentu. Być może zacytował je wszystkie, nie wiemy tego ponieważ Ewangelie zawierają tylko niewielką część tego, co powiedział i zrobił podczas swojej służby. Apostoł Jan mówi nam przecież, że świat ledwie mógłby pomieścić księgi, które można by napisać, gdyby wszystkie wypowiedzi i działania naszego Pana zostały zapisane.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.
Ps 86:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić