„I jeślim u niego z was się w czym przechwalał, nie zawstydziłem się, ale jakośmy wam wszytko w prawdzie mówili, tak też przechwalanie nasze, które było przed Tytusem, prawdą się zstało,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Koryntian 7,14

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 121:5

121:1
Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?
121:2
Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.
121:3
Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.
121:4
Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.
121:5
Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.
121:6
Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.
121:7
Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.
121:8
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Fil 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg trzykrotnie w Biblii powiedział "rozradzajcie się i rozmnażajcie" do ludzi: Do Adama i Ewy - I Mojż 1:28, Do Noego i jego synów - I Mojż 9:1 i I Mojż 9:17, Do Jakuba - I Mojż 35:11.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Rzym 8:30


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić