„Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Jonasza 2,2

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 121:2

121:1
Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?
121:2
Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.
121:3
Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.
121:4
Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.
121:5
Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.
121:6
Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.
121:7
Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.
121:8
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
Dz 18:9

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Sarze powiedziano (niektórzy przypuszczają że osobą która jej to mówiła był sam Jezus) o tym że będzie miała jeszcze syna w jej starym wieku zaśmiała się (I Mojż 18:12-15). Urodziła później Izaaka którego imię znaczy "śmiech".Śmiejąca się Sara

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić