„A Temu natomiast, który was może zachować od upadku i stawić przed obliczem swojej chwały bez nagany z radosnym uniesieniem,”

Biblia Przekład Toruński: List Judy 1,24

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 121:2

121:1
Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?
121:2
Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.
121:3
Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.
121:4
Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.
121:5
Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.
121:6
Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.
121:7
Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.
121:8
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
NBG II Tym 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noe wybudował pierwszy ołtarz w Biblii (I Mojż 8:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić