„Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tesaloniczan 1,6

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 12:1

12:1
Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy.
12:2
Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi.
12:3
Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.
12:4
Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!
12:5
Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?
12:6
Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.
12:7
Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.
12:8
Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!
12:9
Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Joab został dowódcą i naczelnikiem Dawida, ponieważ podczas bitwy o Jebus (Jerozolimę) jako pierwszy wtargnął i zabił wrogów (I Kron 11:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić