„Abowiem tak Pan mówił: Odrzucę precz Judę od obliczności mojej, jakom odrzucił i Izraela i zbrzydzę się tym miastem Jeruzalem, którem był obrał i domem tym, o któremem mówił, iż tam będzie imię moje.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Królewska 23,27

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 118:6

Wysławiajcie Pana...

1Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki! 2Niech powie Izrael: Tak, łaska jego trwa na wieki! 3Niech powie dom Aarona: Tak, łaska jego trwa na wieki! 4Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki! 5Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. 6Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek? 7Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. 8Lepiej ufać Panu, Niż polegać na ludziach. 9Lepiej ufać Panu, Niż polegać na możnych. 10Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana 11Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana. 12Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana. 13Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie. 14Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim. 15Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo, 16Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo. 17Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana. 18Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć. 19Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu! 20Oto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi. 21Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim. 22Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym. 23Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych. 24Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim. 25O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić! 26Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. 27Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza! 28Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał. 29Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego.
I Mojż 26:24

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienionych jest 8 rodzai broni używanych do walki wręcz: Topór, Łuk i strzały, Maczuga, Sztylet, Buława, Proca, Włócznia, Miecz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić