„I wszystkie jej wyrzeźbione obrazy będą potłuczone, wszystkie jej dary spalone ogniem i wszystkie jej bożki zamienię w ruinę. To bowiem zgromadziła z zapłaty nierządnicy, to więc obróci się w zapłatę nierządnicy.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Micheasza 1,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 118:14

118:1
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
118:2
Niech powie Izrael: Tak, łaska jego trwa na wieki!
118:3
Niech powie dom Aarona: Tak, łaska jego trwa na wieki!
118:4
Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki!
118:5
Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził.
118:6
Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?
118:7
Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich.
118:8
Lepiej ufać Panu, Niż polegać na ludziach.
118:9
Lepiej ufać Panu, Niż polegać na możnych.
118:10
Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana
118:11
Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.
118:12
Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana.
118:13
Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie.
118:14
Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim.
118:15
Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo,
118:16
Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo.
118:17
Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana.
118:18
Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć.
118:19
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!
118:20
Oto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi.
118:21
Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim.
118:22
Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym.
118:23
Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych.
118:24
Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.
118:25
O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić!
118:26
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
118:27
Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!
118:28
Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.
118:29
Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Fil 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Jezus potępił Faryzeuszy w Mat 23:5 mówiąc "poszerzają swoje filakterie" miał na myśli rzemyki z małymi pudełeczkami w których znajdowały się wersety z Pięcioksięgu.
Filakterie

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić