„I płakałem bardzo, iż nikt nie był znaleziony godny, aby otworzył i czytał księgi, i wejrzał w nie.”

Biblia Gdańska: Objawienie Jana 5,4

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 106:16

106:1
Alleluja. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
106:2
Kto wysłowi potężne dzieła Pana, Kto ogłosi całą chwałę jego?
106:3
Błogosławieni, którzy strzegą prawa, W każdym czasie wykonują sprawiedliwość!
106:4
Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego, Nawiedź mnie zbawieniem swoim,
106:5
Bym mógł oglądać szczęście wybrańców twoich, Radować się radością ludu twego, Chlubić się razem z dziedzictwem twoim!
106:6
Zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie.
106:7
Ojcowie nasi nie zważali na cuda twoje w Egipcie, Nie pamiętali wielkiej łaski twojej I buntowali się nad Morzem Czerwonym.
106:8
A jednak wybawił ich dla imienia swego, Aby okazać moc swoją.
106:9
Zgromił Morze Czerwone, tak że wyschło, I przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
106:10
Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili, I wyzwolił ich z ręki wrogów.
106:11
Wody okryły ich ciemięzców, Ani jeden z nich się nie ostał.
106:12
Wtedy uwierzyli słowu jego, Śpiewali pieśni na jego chwałę.
106:13
Lecz szybko zapomnieli o jego czynach, Nie pokładali nadziei w radzie jego.
106:14
Dali upust pożądliwości na pustyni I kusili Boga na pustkowiu.
106:15
Wtedy dał im, czego żądali, Tyle, że aż chorowali z przesytu.
106:16
Gdy unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, Przeciw Aaronowi, świętemu Pańskiemu,
106:17
Rozwarła się ziemia i połknęła Datana, I pokryła zgraję Abirama.
106:18
Wybuchł też ogień przeciwko ich zgrai, Płomień strawił bezbożnych.
106:19
Uczynili cielca na Horebie I kłaniali się ulanemu posągowi,
106:20
Zamienili chwałę Boga swego Na obraz wołu jedzącego trawę.
106:21
Zapomnieli o Bogu, wybawicielu swoim, Który wielkich dzieł dokonał w Egipcie,
106:22
Cudów w krainie Chama, Rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym.
106:23
Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, Gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, Który stanął w wyłomie przed nim, Aby odwrócić gniew jego Tak, aby ich nie wytracił.
106:24
I wzgardzili ziemią rozkoszną, Nie uwierzyli słowu jego.
106:25
Szemrali w swoich namiotach, Nie słuchali głosu Pana.
106:26
Wtedy podniósł na nich rękę swoją, By ich wytracić na pustyni,
106:27
Aby potomstwo ich rozrzucić wśród narodów I rozproszyć ich po wszystkich ziemiach.
106:28
Przyłączyli się do Baal-Peora I jedli z ofiar składanych umarłym.
106:29
Rozgniewali go postępkami swymi, Dlatego spadła na nich plaga.
106:30
Wtedy wystąpił Pinchas i wkroczył, I plaga ustała.
106:31
Poczytano mu to za sprawiedliwość, Z pokolenia w pokolenie, na wieki.
106:32
Potem rozgniewali go u wód Meriba Tak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu,
106:33
Bo rozgoryczyli ducha jego, I wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi.
106:34
Nie wytępili ludów Tak, jak Pan im nakazał,
106:35
Ale zmieszali się z poganami I nauczyli się ich czynów.
106:36
Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką
106:37
Ofiarowali demonom Synów swych i córki swoje.
106:38
Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią.
106:39
Splugawili się czynami swoimi I cudzołożyli postępkami swymi,
106:40
Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój I obrzydził sobie dziedzictwo swoje.
106:41
Wydał ich w ręce narodów; I panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili.
106:42
Gnębili ich wrogowie, Ujarzmiając ich swoją ręką.
106:43
Wiele razy ich wybawiał, Lecz oni buntowali się w zamysłach swoich I upadali przez winy swoje.
106:44
Lecz wejrzał na ich niedolę I wysłuchał ich wołania.
106:45
Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimi I zlitował się według wielkiej łaski swojej.
106:46
Wzbudził dla nich miłosierdzie U wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę.
106:47
Zbaw nas, Panie, Boże nasz, I zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy dziękowali imieniu twemu świętemu I aby naszą chlubą było uwielbianie ciebie!
106:48
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! Niech wszystek lud powie: Amen! Alleluja!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.
Joz 10:8

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon miał 12 namiestników ("zarządców okręgów") nad Izraelem. Dwóch z nich poślubiło jego córki: Ben-Abinadab poślubił jego córkę Tafat, a Achimaas poślubił jego córkę Basemat (I Król 4:7, I Król 4:11, I Król 4:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić