„Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia.”

Biblia Warszawska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,12

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 103:12

103:1
Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!
103:2
Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
103:3
On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
103:4
On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.
103:5
On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.
103:6
Pan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.
103:7
Objawił Mojżeszowi drogi swoje, Synom Izraela dzieła swoje.
103:8
Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.
103:9
Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki.
103:10
Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych.
103:11
Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.
103:12
Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze.
103:13
Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
103:14
Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem.
103:15
Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat polny.
103:16
Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma I już go nie ujrzy miejsce jego.
103:17
Lecz łaska Pana od wieków na wieki Dla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
103:18
Dla tych, którzy strzegą przymierza jego I pamiętają o wypełnianiu przykazań jego.
103:19
Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim.
103:20
Błogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano głosu słowa jego!
103:21
Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, Słudzy jego pełniący wolę Jego!
103:22
Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego Na wszystkich miejscach panowania jego! Błogosław, duszo moja, Panu!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!
V Mojż 31:8

W Chrystusie

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
I Jan 3:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ludzie często mówią że Maria Magdalena była prostytutką ale Biblia nie mówi nam nic takiego na ten temat. (Niektórzy wierzą że ta idea pochodzi z Żydowskiego Talmudu, który mówi że miasto Magdala miało złą reputację i było znane z prostytucji).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
Jak 1:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić