„Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu:”

Biblia Warszawska: Księga Zachariasza 3,6

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga Nahuma 1,1

1:1
Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.
1:2
Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół.
1:3
Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami.
1:4
On gromi morze i wysusza je; sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. Omdlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie.
1:5
Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają; ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy.
1:6
Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim.
1:7
Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają,
1:8
Przeprowadza ich przez wezbrane fale. Lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok.
1:9
Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk.
1:10
Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów; spalone zostanie jak suche ściernisko.
1:11
Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie.
1:12
Tak mówi Pan: Chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę.
1:13
Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie, i rozerwę twoje więzy.
1:14
Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz: Twoje imię już nigdy nie będzie wspominane; ze świątyni twojego Boga usunę posąg ryty i lany, i przygotuję ci grób z piętnem hańby.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić