„Abowiem dzień Pański bliski jest na wszytki narody, a to coś ty inem czynił, toż się i tobie stanie; nagroda twa obróci się na głowę twoję.”

Biblia Brzeska: Księga Abdiasza 1,15

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga Kaznodziei Salomona 7:29

7:1
Lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek i lepszy dzień zgonu niż dzień narodzenia.
7:2
Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady; bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca.
7:3
Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze.
7:4
Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela.
7:5
Lepiej słuchać nagany mądrego, niż przysłuchiwać się pieśni głupich,
7:6
Bo jak jest z trzaskiem cierni płonących pod garnkiem, tak jest ze śmiechem głupiego. To również jest marnością.
7:7
Zaiste, wyzysk robi z mędrca głupca, a przekupstwo gubi serce.
7:8
Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek, lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek.
7:9
Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców.
7:10
Nie mów: Jak to jest, że dawne czasy były lepsze, niż obecne? Bo to nie jest mądre pytanie.
7:11
Mądrość jest lepsza niż majątek; jest ona korzystna dla tych, którzy oglądają słońce,
7:12
Gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy; lecz korzyść z wiedzy jest ta: Mądrość daje życie tym, którzy ją mają.
7:13
Przypatrz się działaniu Bożemu! Któż może wyprostować to, co On skrzywił?
7:14
W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz w dniu złym zważ: Również ten uczynił Bóg tak samo jak tamten, po to, by człowiek nic nie dociekł z tego, co będzie po nim.
7:15
To wszystko widziałem w moim nędznym życiu: Niejeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a niejeden bezbożny żyje długo w swej złości.
7:16
Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego: dlaczego miałbyś sam siebie gubić?
7:17
Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać?
7:18
Dobrze, jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swojej ręki i drugiego; bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego.
7:19
Mądrość daje mędrcowi więcej siły, niż jej ma dziesięciu możnych w mieście.
7:20
Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył.
7:21
Nie zważaj także na wszystko, co się mówi, abyś nie słyszał swojego sługi, który ci złorzeczy.
7:22
Wie bowiem twoje serce, że i ty często złorzeczyłeś innym.
7:23
Tego wszystkiego wypróbowałem w mądrości; pomyślałem: Chcę być mądrym, lecz mądrość była daleko ode mnie.
7:24
Dalekie jest to, co się dzieje, niezgłębione, niezgłębione. Któż to odkryje?!
7:25
Gdy zwróciłem swoją uwagę na poznanie, badanie i szukanie mądrości i właściwego sądu, aby poznać, że bezbożność jest głupotą, a głupota szaleństwem:
7:26
Odkryłem, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami. Kto się Bogu podoba, ten ujdzie przed nią, lecz kto grzeszy, tego ona usidli.
7:27
Zważ! To odkryłem, mówi Kaznodzieja, badając jedno po drugim, aby dojść do właściwego sądu.
7:28
Czego jeszcze szukam, a czego nie znalazłem, jest to: W tysiącu ludzi znalazłem jednego człowieka, ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety.
7:29
Wszelako zważ to: Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
Dz 18:9

W Chrystusie

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
Fil 3:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszymi wypowiedzianymi słowami przez Jezusa w Nowym Testamencie są słowa: "Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?" - Łuk 2:49.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić