„Dawid zdobył na nim tysiąc wozów wojennych, siedem tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych; wszystkie konie kazał Dawid okulawić, pozostawiając z nich dla siebie sto koni.”

Biblia Warszawska: I Księga Kronik 18,4

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga Kaznodziei Salomona 10:10

10:1
Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty.
10:2
Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej.
10:3
Po którejkolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu; i w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem.
10:4
Jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom.
10:5
Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności:
10:6
Że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko.
10:7
Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy.
10:8
Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż.
10:9
Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć, kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo.
10:10
Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością.
10:11
Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje.
10:12
Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi:
10:13
Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo.
10:14
Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie; a któż mu powie, co po nim będzie?
10:15
Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta.
10:16
Biada ci, ziemio, której królem jest chłopiec i której książęta już rano ucztują!
10:17
Szczęśliwa jesteś, ziemio, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają, po męsku, a nie po pijacku.
10:18
Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka.
10:19
Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. Pieniądz umożliwia wszystko.
10:20
Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
Ps 91:5

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Filistyni pobili Izraela w bitwie zabrali im Arkę Bożą. Z tego powodu Bóg uderzył Filistynów "guzami". Wygląda na to że była to choroba (możliwe że była to plaga dżumy) spowodowana wysłaniem na nich przez Boga roju szczurów (I Sam 5:6-12, I Sam 6:4-5, I Sam 6:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić