„Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie; a wydaje mi się, że i ja mam Ducha Bożego.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 7,40

Biblia Warszawska
Księga Joba 6:6

6:1
Job zaś odpowiedział i rzekł:
6:2
O, gdyby tak dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje cierpienie,
6:3
To byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa.
6:4
Gdyż strzały Wszechmocnego tkwią we mnie, mój duch pije ich jad, strach przed Bogiem ogarnia mnie.
6:5
Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo czy wół ryczy, gdy ma paszę?
6:6
Czy można jeść to, co jest bez soli i mdłe, albo czy ma jakiś smak białko jaja?
6:7
Czego się dotknąć wzdrygałem, to jest teraz moim cierpkim pokarmem.
6:8
Oby się spełniło moje życzenie i Bóg zaspokoił moje pragnienie!
6:9
Oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć, oby podniósł ręce i przeciął nić mego życia!
6:10
Miałbym jeszcze tę pociechę i skakałbym z radości mimo srogich cierpień, że się nie zaparłem słów Świętego.
6:11
Skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać?
6:12
Czy moja moc jest twarda jak skała albo czy moje ciało jest ze spiżu?
6:13
Zaiste, nie ma dla mnie pomocy i ratunku jestem pozbawiony.
6:14
Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej.
6:15
Moi bracia okazali się zawodni jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów.
6:16
Toczą mętną wodę lodową, w której na dnie kryje się śnieg.
6:17
W porze letniej znikają, wysychają w upale bez śladu.
6:18
Wiją się drogi ich biegu, parują w puste powietrze i giną.
6:19
Karawany temańskie wyglądają ich, koczownicy sabejscy mają w nich nadzieję.
6:20
Ale zawiedli się w zaufaniu, gdy przyszli do nich, oszukali się.
6:21
Tak i wy staliście się dla mnie niczym, widzicie zgrozę i lękacie się.
6:22
Czy powiedziałem: Przynoście mi ofiary, a ze swego mienia składajcie mi dary,
6:23
Wybawcie z mocy nieprzyjaciela, wykupcie z ręki ciemięzców?
6:24
Pouczcie mnie, a zamilknę, wytłumaczcie mi, w czym zbłądziłem!
6:25
O, jakże przykre są słowa prawdy! Ale czego dowodzi wasza nagana?
6:26
Czy chcecie ganić moje słowa? Przecież słowa zrozpaczonego idą na wiatr.
6:27
Nawet o sierotę rzucalibyście losy i przehandlowalibyście własnego przyjaciela.
6:28
Lecz teraz, proszę, raczcie się zwrócić do mnie, nie będę wam w twarz kłamał!
6:29
O, zawróćcie, nie bądźcie niesprawiedliwi! Zawróćcie, jeszcze poznacie moją niewinność!
6:30
Czy jest jaka nieprawość na moim języku? Czy moje podniebienie nie wyczuje tego, co zdrożne?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jan Chrzciciel nosił ubrania zrobione z sierści wielbłąda - Mat 3:4.
Jan Chrzciciel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
I Kor 1:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić