„A Jezus odpowiadając, rzekł im: Synowie tego porządku żenią się oraz za mąż wydają.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 20,34

Biblia Warszawska
Księga Joba 5:21

5:1
Wołaj tylko! Czy jest, kto by ci odpowiedział? Do którego z świętych chcesz się zwrócić?
5:2
Zaprawdę, głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść.
5:3
Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba.
5:4
Jego dzieci są pozbawione pomocy, zostają zdeptane w sądzie, a nie ma obrońcy.
5:5
Głodny pożera jego żniwo, nawet spośród cierni je wydobywa, a chciwi pożądają jego majątku.
5:6
Zło bowiem nie wyrasta z prochu, a niedola nie wschodzi z ziemi.
5:7
Bo człowiek rodzi się na niedolę, jak iskry z pożogi, aby wysoko wzlatać.
5:8
Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę
5:9
Który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone,
5:10
Który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola,
5:11
Niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia.
5:12
Wniwecz obraca knowania chytrych, tak że ręce ich nie wykonują tego, co zamierzają.
5:13
Usidla mądrych w ich własnej chytrości tak że plan przewrotnych szybko upada.
5:14
We dnie wpadają w ciemność, a w południe macają jak w nocy.
5:15
Tak wybawia On bezbronnego od miecza ich paszczy, a biedaka z ręki możnego.
5:16
I wschodzi nadzieja ubogiemu, a niesprawiedliwość zamyka swe usta.
5:17
Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego!
5:18
Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą.
5:19
Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło.
5:20
W czasie głodu wybawi cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza.
5:21
Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
5:22
Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał.
5:23
Bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony, a dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju.
5:24
Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprawdzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku.
5:25
Poznasz też, że mnoży się twoje potomstwo i że twoje latorośle będą niby ziele ziemi.
5:26
W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie.
5:27
Oto, cośmy zbadali. Tak to jest. Ty zaś słuchaj i rozważ to sobie!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I odpowiedział Samuel ludowi: Nie bójcie się: Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca.
I Sam 12:20

W Chrystusie

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.
II Tym 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalm 111 jest tak zwanym psalmem akrostycznym. Każda z jego linii zaczyna się od innej litery alfabetu Hebrajskiego, od początku do końca (przez 22 litery).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą.
V Mojż 4:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić