„A pokoleniu Lewi nie dał osiadłości: bo PAN Bóg Izraelów sam jest osiadłością ich, jako mu powiedział.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jozuego 13,33

Biblia Warszawska
Księga Joba 14:7

14:1
Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju.
14:2
Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się.
14:3
Aleć jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd.
14:4
Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego.
14:5
Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy Ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć,
14:6
Odwróć od niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem.
14:7
Drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej,
14:8
Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu,
14:9
To jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka.
14:10
Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny; a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem?
14:11
Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha,
14:12
Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu.
14:13
Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie!
14:14
Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.
14:15
Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk.
14:16
Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu.
14:17
Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą.
14:18
Zaprawdę, jak obsuwająca się góra pęka, a skała przesuwa się ze swego miejsca,
14:19
Jak woda drąży kamienie, a ulewa spłukuje glebę, tak Ty wniwecz obracasz nadzieję człowieka.
14:20
Bierzesz na zawsze nad nim górę - i odchodzi; zmieniasz jego oblicze - i odprawiasz go.
14:21
Jego dzieci zdobywają szacunek - lecz on o tym nie wie; gdy żyją w poniżeniu, on na to nie zważa.
14:22
Dopóki ma ciało, odczuwa ból, dopóki jest w nim tchnienie, smuci się.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie było dwóch ludzi znanych ze swoich włosów: Samson i Absalom. Co ciekawe ich włosy przyczyniły się do ich upadku (Sdz 16, II Sam 18:9-15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela.
Iz 9:6-7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić