„Który sprzeciwia się i wynosi nad wszystko, co nazywa się bogiem lub jest przedmiotem czci, tak że on w świątyni Boga zasiądzie jako bóg, wskazując na siebie samego, że jest bogiem.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 2,4

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 7:9

7:1
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
7:2
Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
7:3
A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?
7:4
Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?
7:5
Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.
7:6
Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was.
7:7
Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
7:8
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.
7:9
Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień?
7:10
Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?
7:11
Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.
7:12
A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.
7:13
Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
7:14
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.
7:15
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
7:16
Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
7:17
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
7:18
Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
7:19
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.
7:20
Tak więc po owocach poznacie ich.
7:21
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
7:22
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
7:23
A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
7:24
Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
7:25
I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.
7:26
A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
7:27
I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.
7:28
A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.
7:29
Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
Łuk 12:11

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg w Biblii oznajmił że posiada 4 straszne sądy: miecz (wojna), głód, dzikie bestie i zarazy (Ez 14:21). (Jak wiele z nich widzimy w dzisiejszych czasach?)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić