„Ale teraz skruszę jarzmo jego, aby na tobie nie leżało, a związki twoje potargam.”

Biblia Gdańska: Nahum 1,13

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 24:1

Jezus zapowiada zburzenie świątyni w Jerozolimie

1A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. 2A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.

O znakach zbliżania się końca świata

3A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? 4A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. 5Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. 6Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. 7Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. 8Ale to wszystko dopiero początek boleści. 9Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. 10I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. 11I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. 12A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. 13A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. 15Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. 23Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. 24Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. 25Oto przepowiedziałem wam. 26Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. 27Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, 28Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.

O końcu świata

29A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, 31I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Wezwanie do czujności

32A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 33Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. 34Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 35Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 36A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. 37Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. 40Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 42Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze

45Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? 46Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. 47Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. 48Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, 49I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, 50Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. 51I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.
Jer 10:5

W Chrystusie

Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;
I Piotr 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nakazuje aż w 37 miejscach aby śpiewać.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić