„A gdy otworzył piątą pieczęć, zobaczyłem poniżej ołtarza dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, które posiadali.”

Biblia Przekład Toruński: Objawienie Jana 6,9

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 20:10

Podobieństwo o robotnikach w winnicy

1Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. 2Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. 3I wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie, 4Więc rzekł do nich: Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę, 5I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. 6A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? 7Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy. 8A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. 9Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. 10A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. 11Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi, 12Mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. 13A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? 14Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. 15Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? 16Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Trzecia zapowiedź śmierci Jezusa

17A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność i w drodze rzekł do nich: 18Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na śmierć. 19I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych.

Prośba matki synów Zebedeusza

20Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. 21A On jej rzekł: Czego chcesz? Rzecze mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w Królestwie twoim. 22A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja pić będę? Mówią mu: Możemy. 23Mówi im: Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy - nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane.

O prawdziwej wielkości

24A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci. 25Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. 26Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. 27I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. 28Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.

Uzdrowienie dwóch ślepych

29I gdy On wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu. 30A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! 31A lud gromił ich, aby milczeli; oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! 32I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? 33Mówią do niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze! 34Ulitował się tedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli, i poszli za nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Juda wydał swojego pierworodnego syna (Er) aby ożenił się z Tamar. Bóg zabił go ponieważ był nikczemny. Wtedy Juda dał swojego drugiego syna (Onan) aby także ożenił się z Tamar. Bóg zabił go także ponieważ on także był nikczemny. Juda nie chciał już wydać swojego ostatniego syna aby ożenił się z Tamar, ale potem nieświadomie uprawiał (Juda) sex z Tamar myśląc że jest ona prostytutką. Tamar urodziła mu bliźniaki (I Mojż 38:6-26).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić