„Tacy, co mają pozory pobożności, ale jej potędze zaprzeczyli; tych także unikaj.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tymoteusza 3,5

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Mateusza 14:30

14:1
W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie.
14:2
I rzekł sługom swoim: To jest Jan Chrzciciel; on został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim.
14:3
Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego.
14:4
Bo Jan mówił mu: Nie wolno ci jej mieć.
14:5
I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka.
14:6
A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi.
14:7
Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała.
14:8
A ona za namową matki swej rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela.
14:9
I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać.
14:10
Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu.
14:11
I przyniesiono głowę jego na misie, i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją matce swojej.
14:12
I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je, i poszedłszy, opowiedzieli Jezusowi.
14:13
Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą.
14:14
I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich.
14:15
A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce to jest puste, a godzina już późna; rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności.
14:16
A Jezus im rzekł: Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść.
14:17
Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby.
14:18
A On rzekł: Przynieście mi je tutaj.
14:19
I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi.
14:20
I jedli wszyscy, i byli nasyceni; i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów.
14:21
A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów oprócz niewiast i dzieci.
14:22
I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud.
14:23
A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam.
14:24
Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów; wiatr bowiem był przeciwny.
14:25
A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu.
14:26
Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
14:27
Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!
14:28
A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie.
14:29
A On rzekł: Przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa.
14:30
A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie.
14:31
A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?
14:32
A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał.
14:33
A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym.
14:34
A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret.
14:35
I poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie, i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli,
14:36
I prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego; a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami!
II Kron 20:17

W Chrystusie

Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
Efez 2:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ludzie często mówią że Maria Magdalena była prostytutką ale Biblia nie mówi nam nic takiego na ten temat. (Niektórzy wierzą że ta idea pochodzi z Żydowskiego Talmudu, który mówi że miasto Magdala miało złą reputację i było znane z prostytucji).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mat 5:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić