„Gedeon poszedł więc i przyrządził koźlę oraz przaśne chleby z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, a polewkę mięsną wlał do garnka i przyniósł to do niego pod dąb, i ofiarował.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Sędziów 6,19

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Marka 15:42

15:1
I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w Piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi.
15:2
I zapytał go Piłat: Czy Ty jesteś królem żydowskim? A On odpowiadając mu, rzekł: Ty to mówisz.
15:3
A arcykapłani oskarżali go o wiele rzeczy.
15:4
Piłat zapytał go znowu: Nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wiele rzeczy cię oskarżają.
15:5
Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwił.
15:6
A na święto wypuszczał im jednego więźnia, o którego prosili.
15:7
A pewien człowiek, zwany Barabasz, był wówczas więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo.
15:8
I wystąpił lud, i począł prosić o to, co im zawsze czynił.
15:9
Piłat zaś odpowiedział im, mówiąc: Czy chcecie, abym wam wypuścił króla żydowskiego?
15:10
Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści.
15:11
Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza.
15:12
Na to Piłat, odpowiadając ponownie, rzekł im: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim?
15:13
A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
15:14
A Piłat rzekł do nich: Cóż więc złego uczynił? Ale oni krzyczeli tym głośniej: Ukrzyżuj go!
15:15
Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
15:16
A żołnierze zaprowadzili go na zamek, to jest do pretorium, i zwołali cały oddział wojska.
15:17
I ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę.
15:18
I poczęli go pozdrawiać: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!
15:19
I bili go po głowie trzciną, i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony.
15:20
A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przyodziali go w jego własne szaty. I wyprowadzili go na ukrzyżowanie.
15:21
I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego.
15:22
I przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki.
15:23
I dali mu do picia wino, zmieszane z mirrą, ale On nie przyjął.
15:24
Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć.
15:25
A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali.
15:26
Był też wypisany napis z podaniem jego winy: Król żydowski.
15:27
Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
15:28
I wypełniło się pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników.
15:29
A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: Hej, Ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz,
15:30
Ratuj siebie samego i zstąp z krzyża!
15:31
Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili z niego i mówili do siebie: Innych ratował, a siebie samego wyratować nie może.
15:32
Niechże Chrystus, król Izraela, zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu.
15:33
A o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię, do godziny dziewiątej.
15:34
O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
15:35
A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: Oto Eliasza woła.
15:36
I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć.
15:37
Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
15:38
Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu.
15:39
A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym.
15:40
Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome,
15:41
Które, gdy był w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy.
15:42
A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień Przygotowania, który jest przed sabatem,
15:43
Przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego; on śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
15:44
A Piłat zdziwił się, że już umarł; i przywołał setnika, i zapytał go, czy dawno umarł.
15:45
I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.
15:46
A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale, i przytoczył kamień przed wejście do grobu.
15:47
Ale Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Gal 5:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noe i jego rodzina była na arce przez nieco ponad rok (I Mojż 7:11, I Mojż 8:13-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
I Kor 7:23


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić