„Ich mienie pójdzie na łup, a ich domy będą pustkowiem; zbudowali domy - lecz w nich nie zamieszkają, zasadzili winnice – ale nie będą z nich pić wina.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Sofonjasza 1,13

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Marka 1:1

Kazanie Jana Chrzciciela

1Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 2Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. 3Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. 4Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. 5I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. 6A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny, 7A głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. 8Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.

Chrzest Jezusa

9I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. 10I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. 11I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Kuszenie Jezusa

12I zaraz powiódł go Duch na pustynię. 13I był na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu.

Początek nauczania

14A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą 15I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Powołanie pierwszych uczniów

16A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. 17I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. 18I zaraz porzucili sieci, i poszli za nim. 19A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego, Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. 20I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim.

Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum

21I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. 22I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. 23A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, 24Mówiąc: Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. 25A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. 26A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. 27I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. 28I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Jezus uzdrawia teściową Szymona i wielu innych

29I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. 31I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją; i opuściła ją gorączka, i usługiwała im. 32A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. 33I całe miasto zgromadziło się u drzwi. 34I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali.

Modlitwa Jezusa i opuszczenie Kafarnaum

35A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. 36Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. 37A gdy go znaleźli, rzekli do niego: Wszyscy szukają cię. 38I rzekł im: Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. 39Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony.

Uzdrowienie trędowatego

40I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 41A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony! 42I natychmiast zszedł z niego trąd, i został oczyszczony. 43A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił. 44I rzekł mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił; ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. 45Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Gal 5:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dalila nie obcięła włosów Samsona (Sdz 16:19).
Samson

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić