„A teraz, czym jesteś lepszy od Balaka, syna Cyppora, ówczesnego króla Moabu? Czy on prowadził o to spór z Israelem, albo czy toczył z nimi wojnę”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Sędziów 11,25

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 3:32

3:1
W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz,
3:2
Za arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
3:3
I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów,
3:4
Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
3:5
Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone.
3:6
I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże.
3:7
Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem?
3:8
Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
3:9
A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
3:10
I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
3:11
A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie.
3:12
Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić?
3:13
On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono.
3:14
Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
3:15
Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem,
3:16
Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
3:17
W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
3:18
Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę.
3:19
A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego, i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił,
3:20
Przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia.
3:21
A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo
3:22
I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
3:23
A Jezus rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu, a był jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
3:24
Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
3:25
Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja,
3:26
Syna Mahata, syna Mattatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody,
3:27
Syna Joanana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
3:28
Syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera,
3:29
Syna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego,
3:30
Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima,
3:31
Syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida,
3:32
Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Sali, syna Naasona,
3:33
Syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
3:34
Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
3:35
Syna Seruga, syna Ragua, syna Faleka, syna Chebera, syna Szelacha,
3:36
Syna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
3:37
Syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainama,
3:38
Syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!
V Mojż 31:8

W Chrystusie

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
I Jan 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miriam, siostra Aarona umarła w Kadesz (IV Mojż 20:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
Iz 26:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić