„Kto się boi Pana, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego rana Go szukają, znajdą [Jego] upodobanie.”

Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha 32,14

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Jana 11:21

11:1
A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry.
11:2
A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował.
11:3
Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz.
11:4
A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony.
11:5
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
11:6
A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał;
11:7
Potem rzekł do uczniów swoich: Pójdźmy znowu do ziemi judzkiej.
11:8
Rzekli do niego uczniowie: Mistrzu! Dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść?
11:9
Odpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata.
11:10
Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła.
11:11
To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu.
11:12
Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie.
11:13
Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie.
11:14
Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł,
11:15
I raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie; lecz pójdźmy do niego.
11:16
Tedy rzekł Tomasz, zwany Bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli.
11:17
Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie.
11:18
A Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów.
11:19
I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata.
11:20
Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie; ale Maria siedziała w domu.
11:21
Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój.
11:22
Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg.
11:23
Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
11:24
Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
11:25
Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
11:26
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
11:27
Rzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
11:28
A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię.
11:29
A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego.
11:30
A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta.
11:31
Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać.
11:32
Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat.
11:33
Jezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się,
11:34
I rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz.
11:35
I zapłakał Jezus.
11:36
Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował.
11:37
A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł?
11:38
Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu; była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień.
11:39
Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie.
11:40
Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?
11:41
Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.
11:42
A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał.
11:43
A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!
11:44
I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
11:45
Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego.
11:46
A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus.
11:47
Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
11:48
Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.
11:49
A jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie,
11:50
I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął.
11:51
A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
11:52
A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.
11:53
Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić.
11:54
Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami.
11:55
A była blisko Pascha żydowska, i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie.
11:56
Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich stojąc w świątyni: Cóż sądzicie? Zapewne nie przyjdzie na święto?
11:57
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia mówi nam o tym że tylko Józef został pochowany w "trumnie" (I Mojż 50:26).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
Fil 3:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić