„Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci,”

Biblia Tysiąclecia: List do Tytusa 2,4

Biblia Warszawska
Księga: Dzieje Apostolskie 14:8

Paweł i Barnaba w Ikonium

1A w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. 2Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. 3I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. 4A ludność miasta była podzielona, jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. 5Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować, 6Dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i Derbe, i okolicy 7I tam zwiastowali dobrą nowinę.

Uzdrowienie w Listrze

8A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. 9Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, 10Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził. 11A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. 12I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. 13A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. 14Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc 15I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. 16Za czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami; 17Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. 18A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. 19Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. 20Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta; nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe.

Powrót do Antiochii

21Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, 22Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. 23A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. 24Potem przeszli przez Pizydię i doszli do Pamfilii. 25A gdy opowiedzieli słowo w Perge, zstąpili do Atalii, 26Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. 27A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. 28I pozostali niemały czas z uczniami.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noszenie wody przez kobiety było w czasach Biblijnych czymś normalnym. Jednakże kiedy Jezus posłał Piotra i Jana aby przygotowali miejsce na Paschę powiedział im "spotkacie mężczyznę niosącego wodę" i pójdziecie za nim. Było to dla nich znakiem (Łuk 22:7-13, Mar 14:12-16).
Mężczyzna niosący wodę

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić