„Każdy niech się strzeże bliźniego swego, a nie każdemu bratu dowierza; bo każdy brat jest na tem jakoby podszedł, a każdy bliźni zdradliwie postępuje.”

Biblia Gdańska: Jeremijasz 9,4

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: 3 List św. Jana 1,1

1:1
Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
1:2
Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.
1:3
Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie.
1:4
Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie.
1:5
Umiłowany! Wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom,
1:6
Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem.
1:7
Wyruszyli oni bowiem dla imienia jego, nic nie przyjmując od pogan.
1:8
My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy.
1:9
Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas.
1:10
Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru.
1:11
Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga.
1:12
Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
1:13
Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem.
1:14
Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę, i wtedy osobiście porozmawiamy.
1:15
Pokój z Tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić