„I znów poczęła, i urodziła syna, i rzekła: Usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego; i nazwała go Symeon.”

Biblia Warszawska: I Księga Mojżeszowa 29,33

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Drugi list św. Pawła do Koryntian 6:16

6:1
A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali;
6:2
Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.
6:3
Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona,
6:4
Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach,
6:5
W chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach,
6:6
W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,
6:7
W słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie,
6:8
Przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę; jako zwodziciele, a jednak prawi,
6:9
Jako nieznani, a jednak znani, jako umierający a oto żyjemy; jako karani, a jednak nie zabici,
6:10
Jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający.
6:11
Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło;
6:12
Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych;
6:13
Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię: Rozszerzcie i wy serca wasze!
6:14
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?
6:15
Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?
6:16
Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
6:17
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was
6:18
I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
Ps 91:5

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii imię Achab nosiło dwoje ludzi. Większość ludzi zna króla o imieniu Achab był jednak także fałszywy prorok o imieniu Achab. Został on spalony (wraz z innym fałszywym prorokiem Sedekiaszem) przez Króla Nebukadnesara (Jer 29:21-23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić