„Abowiem powstali Ammonitowie i Moabitowie przeciwko obywatelom góry Seir, aby je wytracili i wygładzili. A gdy już do końca porazili ony, co mieszkali w Seir, oborzył się jeden przeciwko drugiemu, a tak się społecznie pobili.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Kronik 20,23

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 8,1

8:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm Dawidowy.
8:2
Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
8:3
Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.
8:4
Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
8:5
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
8:6
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
8:7
Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego:
8:8
Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne,
8:9
Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
8:10
Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić