„Achab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku trzydziestym ósmym [panowania] Asy, króla Judy, i królował Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii dwadzieścia dwa lata.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Królewska 16,29

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 6,1

6:1
Przewodnikowi chóru, z grą na strunach, na oktawę. Psalm Dawidowy.
6:2
Panie, nie karć mnie w gniewie swoim I w zapalczywości swojej nie karz mnie!
6:3
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby; Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje!
6:4
I dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo...?
6:5
Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją!
6:6
Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?
6:7
Zmęczyłem się wzdychaniem moim, Każdej nocy zraszam posłanie moje, Łzami oblewam łoże moje.
6:8
Zamroczyło się zgryzotą oko moje, Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich.
6:9
Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, Gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego.
6:10
Wysłuchał Pan błaganie moje, Przyjął Pan modlitwę moją.
6:11
Bardzo się zawstydzą i zatrwożą wszyscy wrogowie moi! Zawrócą i zawstydzą się w tej chwili!

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić